Som altid har de danske Metal Liga-dommere fået en række fokuspunkter, som de skal kigge på til den kommende sæson. De følger her - og står også fast her på sitet

Spilforstyrrende elementer og stick-work Holding, hooking og interference skal ikke være accepterede dele af dansk ishockey.

Det er overfor dommerne indskærpet at der fortsat skal være fokus mod især:

Stokforseelser der rammer hånd/arm på modstander 
Interference mod spillere der forsøger at bringe sig i en spilbar position 
Brug af den frie hånd til at tage en modspiller ud når man har tabt et kapløb mod pucken 
Brug af staven som andet end et værktøj til at behandle pucken. 

Især slashings mod de såkaldt ”bløde” områder af en modspillers krop hvor der er stort skadespotentiale skal kaldes restriktivt 

Enforcer tactics 
Metal Ligaen tillader (stadig) ikke brugen af såkaldte ”enforcers”. Dommerne er instruerede at anvende alle til rådighed stående regler for at straffe spillere der skulle optræde i en sådan rolle. 

Endvidere er dommerne instruerede i at anvende såkaldte ”instigator”-udvisninger når dette er muligt – også overfor ”enforcere”. 

Farlige hændelser: 
Dommerne er instruerede i at holde fortsat fokus på de situationer i spillet der er farlige og har skadespotentiale. Hvis dommerne er i tvivl om hvorvidt en forseelse skal takseres til stor straf (5 min) + automatisk game misconduct eller matchstraf er de instruerede i, at anvende stor straf + automatisk game misconduct, indberette hændelsen og overlade det til rette myndighed evt. at tage sagen op. 

Time wasting:
Hold der er i god fysisk form skal kunne drage fordel af dette – også i et langt grundspil. Det er overfor dommerne indskærpet fortsat at have fokus på at ingen hold trækker tiden ved følgende situationer: 

Udviste spillere skal straks og uden ophold begive sig til straffeboksen. Dommerne skal ikke tillade time wasting efter idømt udvisning. Dommerne skal ikke advare en spiller der trækker tiden – hvis dommeren skønner at spilleren prøver at trække tiden, skal der straks idømmes straf for ”delay of game” 

Kun spillere der har hhv. C eller A på brystet kan kommunikere med dommeren om fortolkningsspørgsmål.

Dommerne er instruerede i ikke at tillade lange samtaler med det formål at enten påvirke dommerens kald eller trække tiden. 

I tilfælde, hvor dommerne føler, at en forespørgsel har til formål at trække tiden, er de instruerede I at advare pågældende spiller en gang og derefter at anvende de relevante regler for delay of game/usportslig optræden/dårlig opførsel.

Som udgangspunkt er det indskærpet overfor dommerne, at såkaldt ”simple” udvisninger ikke skal være genstand for debat.

Face-off afvikling:

Dommerne er instruerede i den nye face-off procedure og i at sørge for at afvikle fair face-offs med kvalitet og på en måde der ikke skaber unødige ophold i spillets afvikling.

Dommerne skal have fokus på en høj standard af kommunikation og ikke blot ”blindt” advare spillere i face-off situationer.

Den nye face-off procedure er indført for at give dommerne mulighed for at kommunikere bedre med centerspillerne og dermed opnå bedre face-off afvikling.

Målet skal være, at face-off afviklingen bliver flydende og en naturlig del af en spillet.

Diving og Embellishment

Diving og Embellishment er – desværre – blevet en større og større del af ishockey. Dommerne er instruerede i at udvise nul tolerance overfor både Diving og Embellishment når de mener kriterierne er opfyldt for dette.

Concussion Protocol:
Dommerne er instruerede i at i alle tilfælde hvor dommerne mistænker, at en spiller er ramt i hovedet, så skal spilleren sendes i omklædningsrummet og checkes af kamplægen.

Procedure for hvordan dette check skal udføres besluttes på kamplægernes fælles pre-season meeting og skal følges; hver gang. Dommerne er instruerede i ikke at sætte spillet i gang før en spiller har forladt is/spillerbænk og i at anvende reglerne om ”nægte at spille” hvis et hold ikke følger de givne anvisninger.


Altmuligmændene fra Esbjerg VIDEO: Joachim Holten Møller gør status efter kampen i Tjekkiet