Her ser du forsiden af metalliga appen. For at finde dine køb af mad og drikke skal du trykke på "MERE" i bunden af skærmen.

Du kommer nu ind på siden med overblik over dine køb, din konto, betalingskort osv. For at kommer ind til dine sæsonkort, billetter og produkter, klikker du på "Produkter"

Herefter kommer du ind på siden med "Produkter" hvor du kan se ALLE dine køb. For at afhente mad eller drikke skal du vælge den genstand du ønsker. I dette tilfælde vælger vi 1x Varm Kakao.

Du kommer nu ind på en side hvor den beskriver at du kan hente produktet i nærmeste bod. Du skal nu trykke på "afhent" i bunden af skærmen.

Når du har trykket på "afhent" skal personalet i boden swipe i appen, hvorefter du vil modtage dit produkt.
Vær opmærksom på at du IKKE selv må swipe da det ugyldiggør kuponen.