Corona foranstaltninger

- Tilskuere, træningskampe i Metal Ligaen

 

Generelt

Det skal understreges at det – på trods af alle tiltag der bliver taget af klubberne i Metal Ligaen - altid er forbundet med en forøget risiko for COVID-19 smitte at deltage i et arrangement med andre mennesker.

Som tilskuer til kampe i Metal Ligaen har man et personligt ansvar for at overholde de regler og foranstaltninger der findes og det skal understreges at man besøger arenaen på eget ansvar.

Tilhører du en af risikogrupperne i forhold til COVID-19 er det vores anbefaling, at du ikke kommer til kampe Metal Ligaen.

Tilskuere til kampe i Metal Ligaen skal følge de af Sundhedsmyndighederne udstedte anbefalinger og retningslinjer:

 • Hold afstand
 • Vær omhyggelig med din håndhygiejne. Vask hænderne ofte med vand og sæbe – i mindst 20 sekunder af gangen
 • Host i din albue – ikke i hænderne eller direkte mod andre
 • Bliv hjemme hvis du føler dig det mindste syg
 • Ingen håndtryk eller knus/kram
 • Besøg ikke nogen der er i risikogrupperne

 

COVID-19 Symptomer

Som tilskuer til en træningskamp i Metal Ligaen må du ikke komme til hallen hvis du eller en i din nærmeste omgangskreds har symptomer på COVID-19 smitte.

Du finder informationer fra de danske myndigheder her: https://www.sst.dk/da/corona

 

De mest almindelige symptomer:

Feber

Tør hoste

Træthed

 

Mindre almindelige symptomer:

Generel ømhed

Ondt i halsen

Diarré

Øjenkatar

Hovedpine

Nedsat smags- eller lugtesans

Hududslæt eller misfarvning af fingre eller tæer

 

Tilskuere der kommer til hallen velvidende at de er smittebærere vil blive tildelt karantæne fra alle kampe i Metal Ligaen i mindst 2 sæsoner.

 

Antal tilskuere til træningskampe

Pt. er forsamlingsforbuddet 500 til en træningskamp i Metal Ligaen.

Dette er en absolut grænse for den pågældende arena.

På baggrund af dette har vi fastsat følgende grænser:

Spillende hold og dommere 75 personer

Servicestaff, sikkerhed, etc. 40 personer

Hjemmeholds administration og bestyrelse, mm. 10 personer

Tilskuere 375 personer

Totalt 500 personer

Der må altså totalt set lukkes max. lukkes 375 tilskuere ind i hallen.

Generelle retningslinjer for håndtering af tilskuere

Idet der henvises til Kulturministeriets generelle retningslinjer på https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_kulturproduktioner_og_kulturarrangementer_med_siddende.pdf så skal følgende understreges:

 • Ind- og udgang skal arrangeres således at disse er ensrettede
 • Medarbejdere og frivillige der er i COVID-19 risikogrupperne må ikke udføre arbejde under kampen/være i hallen
 • Der skal være rigeligt håndsprit tilgængeligt for medarbejdere/frivillige/tilskuere under hele arrangementet
 • Der skal laves tiltag således at tæt kontakt mellem tilskuere og medarbejdere ved fx betaling undgås (face-shields anbefales til medarbejdere/frivillige i en sådan funktion)
 • Arrangørklubben skal sikre grundig rengøring af hele arenaen inden og efter kampen; dette med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader, kasseapparater, dankortterminaler, udlåns- og afleveringsautomater, computere og tablets og andet teknisk udstyr, som hyppigt berøres af mange
 • Toiletter (både publikums- og medarbejdertoiletter) bør rengøres grundigt (mindst en gang dagligt og hyppigere ved mange gæster), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bør være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder, men engangshåndklæder
 • Ved indgangen og ved salgssteder skal der i gulvet laves afstandsmarkeringer således at tilskuere kan holde 2 meters afstand
 • På alle relevante steder skal plakater fra myndigheder med COVID-19 råd opsættes således at disse fremstår tydeligt for tilskuere

Specifikke retningslinjer for tilskuere i Metal Ligaen

 • metalligaen.dk skal tilskuere downloade et skema til registrering af følgende data; navn, telefonnummer og den tildelte siddeplads – dette af hensyn til evt. smitteopsporing. Skemaet afleveres ved indgangen og data opbevares i maximalt 30 dage hvorefter disse destrueres.
 • Samtlige deltagere (spillere, staff, medarbejdere, tilskuere, etc) opfordres kraftigt til at downloade og aktivere Smitte|stop appen fra de danske sundhedsmyndigheder
 • Det er ikke tilladt at stå i ståplads-sektionen under nogle omstændigheder
 • Kun hver anden siddeplads må benyttes således, at der er mindst 1 m mellem hver tilskuer; dette er af logiske grunde gældende for alle tilskuere – også familier, etc.
 • Ståpladser må – med tydelig markering – konverteres til siddepladser med mindst 1 m mellem hver plads
 • Det er ikke tilladt tilskuere at søge tæt kontakt med spillere, etc. Klubberne er instruerede i at der ikke må arrangeres fan interaktion events

Skema til smitteopsporing i forbindelse med TRÆNINGSKAMPE i Metal Ligaen ESBJERG ENERGY FØRER 2 GAMLE VENNER SAMMEN